poniedziałek, 3 marca 2014

Warsztaty w Muzeum Okręgowym
W jednym ze swych przemówień Jan Paweł II powiedział, że „kto spotyka Chrystusa, ten spotyka judaizm”.

 

Dnia 26 lutego 2014 roku nasza grupa uczestniczyła w warsztatach na temat kultury żydowskiej. Odbyły się one w leszczyńskiej synagodze, pełniącej od 2005 roku funkcję muzeum.
Poprowadziła je dla nas Pani Mirosława Maćkowiak.
Przygotowując się do realizacji projektu, zapoznaliśmy się z podstawowymi informacjami dotyczącymi Żydów, ich obyczajów i religii.W naszym mieście Żydzi byli bardzo wyczekiwaną ludnością, bowiem wraz z ich przybyciem nastąpił rozwój rzemiosła i handlu. Skutkiem tego było podniesienie się poziomu ekonomicznego miasta. Za sprowadzenie ich na nasze tereny odpowiadają rody magnackie - Leszczyńskich i Sułkowskich, którzy pozostawali z nimi w dobrych stosunkach.
W roku 1626 Żydzi otrzymali przywilej, na mocy którego mogli osiedlać się w wyznaczonej dzielnicy i zbudować synagogę. Na podstawie znanych nam źródeł wiemy, że w Lesznie powstały 22 synagogi (część z nich stanowiły pokoje przeznaczone do modlitw).
Materiały dotyczące leszczyńskich Żydów są trudno dostępne, w związku z tym Pani Mirosława Maćkowiak postanowiła przybliżyć nam kult religii żydowskiej.
Rozpoczęliśmy od omówienia różnic pomiędzy trzema wielkimi religiami monoteistycznymi: judaizmem, chrześcijaństwem i islamem. Jednak tego dnia postanowiliśmy skupić się na pierwszej z powyżej wymienionych.

Judaizm jest najstarszą z religii monoteistycznych.
Wraz z Żydami i Muzułmanami łączy nas ten sam Bóg - Jahwe (Jam Jest Imię). W judaizmie zakazane jest wypowiadanie jego imienia. Natomiast w islamie Jahwe występuje pod osobą Allaha.


Podstawą wierzeń Żydów jest święta księga - Tora, zawierająca Pięcioksiąg w języku hebrajskim. Ważną rolę odgrywa również Talmud, stanowi on bowiem komentarz do Tory.
Wszystkie księgi Tory pisane są od prawej do lewej strony (jest to przeciwieństwo sposobu spisywania innych ksiąg).
Torę używaną w czasie liturgii, na koszernym pergaminie za pomocą gęsiego pióra, spisuje specjalny skryba.
Ciekawostką jest to, że księga która jest zużyta lub podczas której przepisywania popełniono błąd, musi zostać pochowana na cmentarzu.


Żydzi, podobnie jak chrześcijanie, wierzą w to, że Bóg stworzył nasz świat w sześć dni a siódmego odpoczywał. W związku z tym każdego ostatniego dnia tygodnia (w szabas), który w ich religii przypada na sobotę, ludność świętuje i odpoczywa.
Każda najmniejsza praca wykonana tego dnia jest grzechem. Ortodoksyjni Żydzi nie mogą zapalić nawet światła. W dawnych czasach, w dzień szabasu, wynajmowali oni do tego chrześcijańskich chłopców. Aktualnie wraz z postępem technicznym, korzystają z automatycznych systemów.
Jedynym odstępstwem, od wykonywania pracy podczas tej soboty, są kwestie związane z życiem i zdrowiem człowieka.


Na zakończenie Pani Mirosława Maćkowiak poruszyła kwestię pochówku Żydów z okresu Holokaustu. Wyznawcy judaizmu wierzą bowiem w przebudzenie ciała w dniu Sądu Ostatecznego, na który podziemnymi korytarzami potoczą się kości. Naziści pod wodzą Adolfa Hitlera, paląc zwłoki w krematoriach odbierali im szansę na zmartwychwstanie, co dodatkowo wpływało na ich psychikę.
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz